„Ještě na prahu 21. století je nejčastější otázkou, na kterou musím odpovídat: „A dostane tě to do nálady?“ Potraviny z konopí vám nepozvednou náladu díky psychoaktivním látkám, ale díky tornu, že budete zdravější. Ano, dnešní…

Detail článku
14 Duben
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Obchod s drogami je nedílně spojen s jedním z nejnebezpečnějších jevů současného světa — s organizovaným zločinem. Důvod je jediný — velký a rychlý zisk pro lidi, kteří distribuci takového „zboží“ řídí, je téměř bez…

Detail článku
31 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„O zneužívání drog v moderním slova smyslu, tedy ve spojení s vytvářením závislosti, lze hovořit poprvé na počátku 19. století, a to v souvislosti se zneužíváním opiové šťávy v Číně. Poptávka po opiu zde stoupla…

Detail článku
17 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Problémové užívání drog zasahuje rodiny jako přílivová vlna, v jejímž důsledku se pak všichni postižení zmítají v moři hněvu, rozčarování, strachu a osamocení. Přes veškerou její závažnost se takové události často nevěnuje dostatečná pozornost. Situace, kdy újma,…

Detail článku

„Bylo zjištěno, že se také zvětšují rozdíly v kvalitě jednotlivých druhů drog podle úrovně distribuční sítě a prohlubují se konspirativní opatření výrobců a dealerů. Výrobny se stěhují do odlehlých míst a opuštěných objektů. Tento vývoj…

Detail článku