„JUDr. Zeman uvedl: „mezinárodní závazky bývají často uváděny jako důvod, proč jednotlivé státy tvrdí, že v oblasti nakládání např. s konopím či konopnými látkami, něco nejde. Jak si ale ukážeme, tak tomu není. Bariéry léčebnému…

Detail článku

„Je třeba zlepšit vstupní diagnostiku Do druhé skupiny potenciálních rizik léčebného užívání konopí patří interakce, při které může dojít k provokaci a spuštění akutního psychotického stavu. To hrozí zejména v případě osob, v jejichž anamnéze…

Detail článku

„Doc. Miovský v úvodu svého vystoupení upozornil, že „drtivou většinu možných nepříznivých reakcí lze očekávat především tam, kde by byl porušován léčebný režim ve smyslu užívání větších dávek, než předepíše lékař. V tomto ohledu lze…

Detail článku

„Levnější a méně rizikové Prof. Hanuš se zaměřil na široké možnosti léčebného využití, pro něž je konopí v Izraeli používáno. Přitom zdůraznil dva hlavní důvody pro volbu léčby konopím: „Léčivé konopí by mohlo nahradit ty…

Detail článku

„Prof. Hanuš představil zkušenosti s léčebným využíváním konopí v Izraeli. Konopí zde bylo registrováno jako lék – zatím pouze pro paliativní léčbu – v roce 1999. Pro kauzální léčbu nemocí dosud nejsou k dispozici odpovídající…

Detail článku