12 Březen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

Nedovolené pěstování konopí „Tato nová skutková podstata, která je privilegovaná vůči skutkové podstatě § 283 trestního zákoníku (TZ), vznikla v návaznosti potřeby společnosti oddělit komerční velkopěstitele, kteří konopí pěstují za účelem následné distribuce jako omamné…

Detail článku

„Česká republika, co do právní úpravy konopných drog, patří mezi konzervativní státy, když nepovoluje držení jakéhokoliv množství marihuany ani hašiše a to ani pro vlastní potřebu. Konopí je totiž zařazeno do seznamu omamných látek, který…

Detail článku

„Objektem trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami (OPL) a jedy je zájem na ochraně společnosti, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s OPL a jedy, přípravky obsahující OPL a jejich prekursory….

Detail článku

„Pro účely tohoto článku je potřeba si rozdělit právní úpravu na dvě části. První se bude věnovat právní úpravě pěstování konopí pro jiné využití než jako psychotropní látky a druhá část bude zaměřena na výrobu…

Detail článku