„Fenyletylamin je přírodní látka nacházející se v řadě rostlin, jedná se o látku vlastní i lidskému organismu. Sama o sobě není psychotropně aktivní. Do skupiny fenyletylaminů je řazeno přes 200 nejrůznějších látek, z nichž většina…

Detail článku

„Většina z těchto látek ovlivňuje několik neurotransmiterových (přenašečových) systémů v centrální nervové soustavě. Nejdůležitějším ovlivněným systémem v případě těchto látek je systém serotonergní. Dalšími systémy, které jsou do různé míry ovlivňovány, jsou systém dopaminu a noradrenalinu,…

Detail článku
11 Listopad
Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Pojem nové syntetické drogy je označením pro širokou skupinu látek, se kterými se více či méně sporadicky setkáváme na současné drogové scéně. Význam termínu „nové“ je chápán zejména z pohledu jejich výskytu na ilegálním trhu….

Detail článku

„Obavy z rychlého šíření popularity stimulačních drog formulované koncem minulého století byly založeny na zprávách o rostoucím počtu většinou mladých lidí z vyspělých zemí, kteří některou ze stimulačních drog užili. Přibližně polovina populace ve věku…

Detail článku