18 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jako ideální vnímám takovou právní úpravu, která bude rozlišovat mezi jednáním za účelem léčby (dále jen „léčba konopím“), jednáním za účelem osobního užívání (dále jen „osobní užívání“) a jednáním za účelem zisku (dále jen „distribuce“)….

Detail článku

„První fáze legalizace by s nejvyšší pravděpodobností přinesla zvýšení užívání konopí. Hodně lidí by si ho tzv. chtěla zkusit. Ovšem nelze předpokládat, že by se radikálně zvýšil počet pravidelných uživatelů. Naopak snížení počtu uživatelů lze…

Detail článku

„Jak plyne z mnou provedeného výzkumu, velká část veřejnosti s určitou formou legalizace souhlasí. Značná část z nich ovšem souhlasí pouze s legalizací pro léčebné účely. Také nebylo možné, aby můj průzkum (vzhledem k elektronické…

Detail článku

„Při svém průzkumu jsem zjišťoval, jak česká veřejnost vnímá možnost legalizace konopí. Respondenti měli na výběr z pěti kladných a dvou záporných možností. Pro legalizaci (nehledě na formu) se vyslovilo plných 94,5 % z nich….

Detail článku

„V současnosti v České republice platí částečná dekriminalizace držení a pěstování konopí. Dekriminalizace obecně znamená, že je droga sice nadále zakázaná, nicméně sankce za její užívání již nespadá do působnosti trestního práva (je odstraněna skutková…

Detail článku