„Nizozemsko je již dlouhou dobu vnímáno jako stát s nejuvolněnější legislativou konopí v Evropě. Stalo se vyhledávanou turistickou zemí a nepochybně sem cizinci jezdí i za legální marihuanou. Existuje ovšem i mnoho různých mýtů a…

Detail článku

„Nám nejbližší Slovensko má z pohledu represe drogových deliktů ještě tvrdší právní úpravu, která ale zároveň není tolik obsáhlá. Slovenská úprava nerozlišuje mezi jednotlivými drogami, a to ani takovým způsobem jako úprava česká. Také nezná…

Detail článku

„Mezi nejmladší právní předpisy upravující omamné a psychotropní látky (OLP) patří zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, který je účinný od 1. ledna 2014. S problematikou návykových látek je spojeno i nařízení vlády č….

Detail článku

„Tvorbu a naplňování protidrogové politiky má na starosti vláda ČR, jinak je však uskutečňována nejen na národní, ale i krajské a místní úrovni. Poradním a koordinačním orgánem vlády je Rada vlády pro koordinaci drogové politiky…

Detail článku
23 Duben
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Někteří pacienti navíc potřebují i více než povolených 30 gramů měsíčně, což je bude vést buď opět na černý trh, nebo k tomu, aby si konopí vypěstovali sami. Při zmíněné ceně by 30 gramů představovalo…

Detail článku