„Ve většině zemí zůstává v roce 2017 držení konopí ilegální; postupný trend ovsem směruje k různé míře dekriminalizace jeho užívání a pěstování; delší dobu dochází také k významnému rozšiřovaní léčebného konopí a jeho výzkumu v…

Detail článku
12 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Postihy za páchání drogových deliktů se liší zejména podle typu pachatele a stupně, v jakém ohrozil některý ze státem chráněných zájmů. Klasické postihy, např. podmíněné a nepodmíněné odnětí svobody, peněžité tresty, propadnutí majetku nebo věci…

Detail článku
5 Červen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Svým zájmem je ustanoven § 287 příbuzné trestnému činu podání alkoholu dítěti, částečně také ohrožování výchovy dítěte. Na alkohol se ale skutková podstata tohoto ustanovení nevztahuje. Jednočinný souběh trestného činu síření toxikomanie podle ustanoven §…

Detail článku

„Ustanoven § 286 má ve své podstatě velmi blízko trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládaní s OPL (omanými a psychotropními látkami) a jedy dle § 283 ve stadiu přípravy. Spočívá rovněž ve výrobě, opatřování…

Detail článku

„Jedna se o novou skutkovou podstatu, kterou předcházející trestní zákon neznal. Ustanovení opět tvoří privilegovanou skutkovou podstatu vůči § 283. Zákonodárce se snaží odlišit osoby pěstující rostliny obsahující OPL (omamné a psychotropní látky) pro účely…

Detail článku