31 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„MUDr. Zábranský konstatuje: „Myslím, že dnes už není sporu o tom, že konopí je opravdu léčivou látkou, ať už symptomatickou nebo kauzální“. A jako první argument pro toto své tvrzení nabídl stručný historický exkurz o…

Detail článku

„Symptomy doprovázející roztroušenou sklerózu, jako jsou spasticita, bolest a další neurologické obtíže, vznikají ztrátou homeostatické kontroly neurotransmise v důsledku poškození nervových vláken a přenosu vzruchu. Strategická pozice CB1 receptorů na centrální i periferní úrovni a…

Detail článku

Současným jediným registrovaným léčivem s obsahem kanabinoidů na území ČR je Sativex®. Je registrován pro zlepšení symptomů u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou. Další registrovanou indikací na území Kanady…

Detail článku

Kanabinoidy představují skupinu sekundárních rostlinných metabolitů s typickou strukturou, které doposud nebyly nalezeny v jiných rostlinách. Jejich biosyntéza je enzymaticky kontrolována, což způsobuje jako u jiných biologicky aktivních rostlinných metabolitů tvorbu stereogenních center a specifických strukturních…

Detail článku
17 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Dne 4. března 2013 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 634/2004 Sb., o…

Detail článku