„Podle výroční zprávy Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) byly v r. 2008 v celé Evropě konopné drogy hlavní drogou u 21 % všech osob, které nastoupili do léčby. Tyto drogy se tak…

Detail článku

„ČR je zemí, kde je sice dlouhodobě velmi rozšířené užívání marihuany mezi mládeží, ale na druhou stranu patříme mezi země Evropy s nejnižším výskytem problémových uživatelů tzv. tvrdých drog, jako jsou např. stimulanty (např. pervitin)…

Detail článku

„Podrobný výzkum vlivu konopí na řízení motorových vozidel byl proveden např. v roce 1994. Cílem tohoto výzkumu bylo určit vliv intoxikace konopím na kvalitu potřebných reakcí řidiče během běžného silničního provozu. Výsledky odpovídaly zjištěním z…

Detail článku

„K častým rizikům vyplývajícím z akutní intoxikace patří poruchy pozornosti, paměti a psychomotorických funkcí, existuje zvýšené riziko dopravní nehody, zvláště pokud osoba řídí pod vlivem konopí v kombinaci s alkoholem. Vyšší je rovněž riziko psychotických…

Detail článku