„Podrobné klasifikaci drog podle nejrůznějších kritérií se věnuje více než dostatek prací napříč mnoha vědními obory. Většinou bývají drogy děleny na takzvané měkké a tvrdé, legální a nelegální, alkoholové a nealkoholové, přírodní a syntetické nebo…

Detail článku

„Dle Výroční zprávy (2014, s. 43) došlo ve srovnání s rokem 2013 k posunu celoživotního i aktuálního užívání konopných látek do vyššího věku respondentů. Nejvyšší míra užívání konopných látek byla ve věkové skupině 25–29 let,…

Detail článku

„I přes drobné rozdíly je vývoj preventivních opatření v Nizozemí v podstatě stejný jako v ostatních západních státech a bere ohled na zvýšení počtu závislostí i na vývoj, začlenění a efektivitu preventivních programů. Wiegersma, Hofman…

Detail článku

„Preventivní programy se zpravidla zaměřují na zvýšení informovanosti a opomíjejí důležitost pozitivního ovlivnění chování. Několik studií ukázalo, že spojení mezi vědomostmi, přístupem a chováním je slabé a že zvýšení vědomostí nemusí nutně vést ke změně…

Detail článku